სპეციალური პეპტიდური კანის მოვლის ლიფტინგ პროგრამა

2 გაიყიდა ბოლო 8 საათი
Premium Dermal Mart
P-SPE-PRE10741-S

სპეციალური პეპტიდური კანის მოვლის ლიფტინგ პროგრამა

Introducing Special Peptide Skin Care Lifting Program. Our Super Lifting Pack stands as a unique innovation in the skincare industry, exclusively developed and patented by the Pico Bio Central Research Center. This groundbreaking product offers a comprehensive solution for addressing various signs of skin aging, including sagging skin, enlarged pores, discoloration, fine wrinkles, and fat accumulation.

This revolutionary formula, developed through extensive research, aims to provide unparalleled results in complex beauty care. In just 30 minutes, our Super Lifting Pack works wonders, leaving your face looking refreshed, rejuvenated, and radiant, with noticeable improvements visible immediately after the first application.

Here are the key benefits and features of our Special Peptide Skin Care Lifting Program:

- Improves facial contours
- Reduces wrinkles
- Moisturizes, tones, and firms the skin
- Cleanses the skin, eliminating blackheads and impurities
- Minimizes pore size, promoting a smooth and even complexion
- Detoxifies the skin, removing toxins accumulated from urban living
- Enhances skin radiance and youthfulness

Our Special Peptide Skin Care Lifting Program, PEPPLUS+, offers advanced anti-aging skincare, preventing loss of firmness and elasticity while combating the appearance of fine lines and wrinkles. PEPPLUS+ is a prestigious brand known for its exceptional results, ensuring your skin remains healthy, beautiful, and well-groomed.

The Super Lifting Pack harnesses the power of innovative ingredients to deliver remarkable effects:

- Super Lifting Polymer (Patent No. 10-0904552): This high-molecular-weight polymer, infused with porous minerals, absorbs carbon dioxide from the air, transforming into a gel upon contact with slightly acidic skin. This process lifts sagging skin, improves wrinkles, and enhances skin resilience.

- Peptide Complex: Enriched with Copper Tripeptide, Acetyl Hexapeptide, and Palmitoylpentapeptide, this blend boosts collagen production, improving skin elasticity and reducing wrinkles.

- Oriental Raisin Tree Fruit Extract (Patent No. 0536744): Rich in antioxidants and microelements, this extract prevents skin aging, enhances immunity, and promotes skin nutrition flow, resulting in detoxified and rejuvenated skin.

- Green Tea Extract, Caffeine, and Beta-Glucan: These ingredients stimulate blood circulation, promote fat decomposition, and help maintain skin resilience and firmness.

- Herb Green No.8: Derived from eight types of herbs, this botanical ingredient contracts pores, leaving the skin smooth and soft.

- Adenosinesome: This functional anti-wrinkle ingredient, approved by the Korea Food and Drug Administration, penetrates the skin rapidly, increasing collagen production and improving skin resilience and wrinkles.

The Super Lifting Pack formulation comprises highly concentrated essences and solutions, meticulously designed to improve skin resilience, pore contraction, skin whitening, renewal, fat decomposition, and wrinkle reduction.

გამოყენების ინსტრუქცია:

1. Open the Super Lifting Pack and mix thoroughly until transparent gel consistency is achieved.
2. Apply evenly to the face, avoiding the eye area.
3. Leave on for 10-15 minutes until the skin tightens.
4. Rinse off thoroughly with lukewarm water.
5. Follow up with a moisturizer to ensure optimal hydration and nourishment.

The Super Lifting Pack delivers immediate results and maintains skin condition for up to three days. While temporary side effects such as facial flushing, skin irritation, or itching may occur, rest assured that these are normal reactions indicative of the product's active efficacy.

Experience the transformative power of our Super Lifting Pack and unlock the secret to youthful, radiant skin with PEPPLUS+!

€130.45

-
+
თანხის დაბრუნების პოლიტიკა მომსახურების პირობები მიწოდება პოლიტიკა კონფიდენციალურობის წესები მიწოდება და ანაზღაურება . ეს პროდუქტი მიეკუთვნება სამედიცინო მოწყობილობების კატეგორიას. ნივთების გაგზავნამდე აუცილებელია დაადასტუროთ, რომ ხართ სამედიცინო პროფესიონალი. ჩვენი შეთავაზება განკუთვნილია ექსკლუზიურად! სამედიცინო პროფესიონალებისთვის, ალტერნატიული პრაქტიკოსებისთვის, საბითუმო მოვაჭრეებისთვის და აფთიაქებისთვის B2B სექტორში. კერძო მომხმარებლების მიწოდება სამწუხაროდ არ არის! შესაძლებელია. ჩვენს პოლიტიკაზე დათანხმებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სამედიცინო პროფესიონალი/ესთეტიკოსი.
მომხმარებლები ათვალიერებენ ამ პროდუქტს

ჩვენი პროდუქტები ექსკლუზიურად გამოიყენება სამედიცინო პროფესიონალების მიერ და არ არის განკუთვნილი პირადი მოხმარებისთვის ან თვითმკურნალობისთვის. ამ ვებსაიტზე განთავსებული შინაარსი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ უნდა ჩაითვალოს სამედიცინო რჩევად ან პროფესიონალური კონსულტაციის შემცვლელად. გთხოვთ, მიმართოთ კვალიფიციურ ჯანდაცვის პროვაიდერს მკურნალობის რეკომენდაციებისა და უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციისთვის.

მსგავსი პროდუქტები

სპეციალური პეპტიდური კანის მოვლის ლიფტინგ პროგრამა
-
+
წარმატებით გამოწერილი!
ეს ელფოსტა რეგისტრირებულია
WhatsApp ჩეთი
WhatsApp
აგენტის პროფილის ფოტო
თეოდორე მ. მომხმარებელთა მხარდაჭერის აგენტი
გამარჯობა! როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ დღეს?