უი

2 გაიყიდა ბოლო 8 საათი
Premium Dermal Mart
P-OUY-PRE10418-S

უი

OUYE fillers from South Korea are specifically crafted for corrective facial treatments, addressing various wrinkles and folds. The gels are designed to enhance facial and body contours by providing volume, effectively addressing age-related aesthetic concerns. OUYE gels are produced from highly purified, stabilized, biosynthesized hyaluronic acid (HS) with no impurities to minimize the risk of allergic reactions. Besides their primary function of wrinkle correction, these fillers also moisturize, nourish the dermis, and stimulate cell regeneration and collagen production. The inclusion of lidocaine in the formula ensures a comfortable and painless injection process.

Key Areas of Application:

  1. Elimination of nose and lip folds
  2. Adding volume to specific zones
  3. Treating deep age wrinkles
  4. Reshaping lip and facial contours

OUYE is versatile for wrinkle correction, lip augmentation, and achieving smooth skin texture.

While side effects may occur due to drug intolerance, the appearance of lumps after injection is considered normal. To minimize swelling and bruising, it is recommended to massage the injection sites on the second day post-injection.

Indications for Use: Ouye Deep Plus is designed for correcting deep wrinkles, facial contouring, and volumization.

What's Included: Each package contains one pre-filled syringe of Ouye Deep Plus, two sterile 27G needles, and a package insert.

How It Works: Ouye Deep Plus is a dermal filler comprising cross-linked hyaluronic acid, a natural substance in the body that hydrates and plumps the skin. Upon injection, it helps restore volume and smooth out deep wrinkles.

Ingredients: Ouye Deep Plus is composed of cross-linked hyaluronic acid.

Usage Instructions: Licensed professionals should use Ouye Deep Plus according to the instructions provided. The product is injected into the skin using a fine needle.

Benefits: Ouye Deep Plus aids in restoring volume and smoothing deep wrinkles, resulting in a more youthful and refreshed appearance.

Ideal Candidate: Suitable for individuals with deep wrinkles and facial volume loss.

Side Effects: Common injectable treatment side effects may include mild and temporary pain, swelling, redness, or itching at the injection site.

Contraindications: Ouye Deep Plus is contraindicated for individuals with a known hypersensitivity to hyaluronic acid and is not recommended for pregnant or breastfeeding women.

CE Number: 2265

€53.45
მასალები :

-
+
თანხის დაბრუნების პოლიტიკა მომსახურების პირობები მიწოდება პოლიტიკა კონფიდენციალურობის წესები მიწოდება და ანაზღაურება . ეს პროდუქტი მიეკუთვნება სამედიცინო მოწყობილობების კატეგორიას. ნივთების გაგზავნამდე აუცილებელია დაადასტუროთ, რომ ხართ სამედიცინო პროფესიონალი. ჩვენი შეთავაზება განკუთვნილია ექსკლუზიურად! სამედიცინო პროფესიონალებისთვის, ალტერნატიული პრაქტიკოსებისთვის, საბითუმო მოვაჭრეებისთვის და აფთიაქებისთვის B2B სექტორში. კერძო მომხმარებლების მიწოდება სამწუხაროდ არ არის! შესაძლებელია. ჩვენს პოლიტიკაზე დათანხმებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სამედიცინო პროფესიონალი/ესთეტიკოსი.
მომხმარებლები ათვალიერებენ ამ პროდუქტს

ჩვენი პროდუქტები ექსკლუზიურად გამოიყენება სამედიცინო პროფესიონალების მიერ და არ არის განკუთვნილი პირადი მოხმარებისთვის ან თვითმკურნალობისთვის. ამ ვებსაიტზე განთავსებული შინაარსი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ უნდა ჩაითვალოს სამედიცინო რჩევად ან პროფესიონალური კონსულტაციის შემცვლელად. გთხოვთ, მიმართოთ კვალიფიციურ ჯანდაცვის პროვაიდერს მკურნალობის რეკომენდაციებისა და უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციისთვის.

მსგავსი პროდუქტები

წარმატებით გამოწერილი!
ეს ელფოსტა რეგისტრირებულია
WhatsApp ჩეთი
WhatsApp
აგენტის პროფილის ფოტო
თეოდორე მ. მომხმარებელთა მხარდაჭერის აგენტი
გამარჯობა! როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ დღეს?